Oppdatering 1.0.5 er ute

Versjon 1.0.5 er nå gjort tilgjengelig. Den har forbedringer som retter på noen problemer som er rapportert siden forrige versjon:

 • Fikset problem ved direkteføring av MVA i bilag
 • Fikset problem ved dra-og-slipp av filer som vedlegg til bilag
 • Mulighet til å sette enhver konto som salgskonto på vare
 • Noen mindre fikser for forskjellige småproblemer

Som vanlig kan siste versjon lastes ned her

Versjon 1.0.4

En ny liten oppdatering av BAS21 er nå lagt ut. Ingen store nyheter i denne versjonen, men den innheolder noen feilrettelser og forbedringer som er meldt den siste tiden. I korte trekk:

 • Leveringsadresse blir med på faktura dersom den er forskjellig fra fakturaadresse
 • Rettet feil visning av sum mva i ordrebildet ved bruk av mva-koder med 0% sats
 • Rettet feil sortering av kontogrupper i resultatrapport
 • Forbedret øreavrunding av rabatterte ordrelinjer
 • Forbedret deb- og rpm-pakke for Linux

Av andre nyheter kan nevnes at en ny brukermanual nå er under arbeid og kan ventes i første utgave mot sommeren.

BAS21 versjon 1.0.1

BAS21 versjon 1.0.1

Versjon 1.0.1 har noen forbedringer og rettelser av problemer som har vært meldt siden 1.0 ble lansert.

 • Fikset problem som gjorde at resultatrapport og balanserapport ikke kunne vises på Linux med nvidia grafikkort.
 • Fikset problem med resultatrapport og balanserapport dersom man har posteringer på hjelpekonto 9999
 • Tilgjengeliggjort en vedlikeholdsfunksjon som rekonstruerer alle IB og UB
 • Noen mindre forbedringer

Last ned siste versjon her

 

Nye BAS21 versjon 1.0 er lansert

Nye BAS21 versjon 1.0 er lansert

Etter en lang periode med utvikling og testing er versjon 1.0 endelig ute! Dette betyr ikke nødvendigivis at vi mener den er komplett og feilfri, men at vi ikke har noen betenkeligheter med å kunne anbefale den til normal bruk.

Vi har gjort en del tester ved å føre noen eksisterende regnskap fra tilbake i tid, og konkludert med at BAS21 gjør sine ting helt korrekt og feilfritt!

Så da er det bare å spre det glade budskap og sette i gang med regnskapene!

Vi vil samtidig rette en stor takk til dere som har bidratt med feilrapporter, komentarer, forslag og innspill. Dere har vært til uvurderlig hjelp!

Hva skjer fremover?

Utviklingen stopper ikke her. Listen over ting vi vil gjøre er lang. Vi vil selvfølgelig fortsette med feilrettelser og forbedringer i tiden fremover. Men releasene blir litt mer kontrollert og kvalitetssikret, og dermed ikke like hyppige som de har vært i testperioden.

Vi jobber fremdeles med litt dokumentasjon og annet hjelpematriell. Og vi kommer snart med nye og litt mer presentable websider. Denne siden (bas21.no) vil ta over som hovedside for produktet. Den gamle bas-skolen (bas21.net) vil fases ut over tid siden den stort sett inneholder informasjon om gamle BAS21. Det betyr at det blir nye sider med informasjon, dokumentasjon og forum med utgangspunkt i denne siden (bas21.no)

Vi er også fortsatt litt i tenkeboksen i forhold til en eventuell fremtidig «pro-versjon» av BAS21. Mer info om dette kommer når vi har noe mer konkret.