Oppdatering 1.1.1

En ny oppdatering er sluppet. Den inneholder en del feilrettelser og forbedringer som anbefales for alle. I tillegg er alle nedlastinger for Linux modernisert noe slik at de skal fungere bedre på de fleste moderne distribusjoner.

Dersom du har store regnskap vil første oppstart av versjon 1.1.1 kanskje ta litt tid. Dette er normalt.

Oppsumert:

 • Mer robust mekanisme rundt oppdatering av ib og saldoer i regnskapet ved bilagsføring.
 • Fikset problem med å åpne filer fra import-dialogen
 • Oppdatert mva-behandling for mva-koder på 80- og 90-tallet
 • En rekke mindre justeringer på utseende og oppførsel

Siste versjon laster du ned her

BAS21 versjon 1.1.0

Det er en stund siden siste oppdatering, og det har skjedd en del bak kulissene. For øyeblikket foregår utviklingen i to hovedløp. Et kortsiktig løp med mindre forbedringer og nyheter, og et langsiktig løp med større endringer og nyheter. Denne versjonen er et resultat av det kortsiktige løpet.

I versjon 1.1.0 har vi fått med en del rettelser på feil som er rapportert, og noen nyheter. Den største nyheten er muligheten for avvikende regnskapsår. Dette griper inn i de fleste områder av BAS21, også for alle oss som bruker standard regskapsår. Selv om vi har testet temmelig bra selv er det en mulighet for at noe har gluppet for oss, så vi er veldig interessert i tilbakemeldinger av alle slag.

For de mer teksnisk interesserte har vi også byttet variant av GUI-biblioteket fra PyQt5 til PySide2. Dette skal i utgangspunktet ikke merkes i vanlig bruk, men har vært viktig for oss å få til på et eller annet tidspunkt. Dette er også en endring som påvirker programmet på mange måter, og er grunnen til at vi har døpt denne versjonen 1.1.0 (isteden for 1.0.8). Her er vi også interessert i eventuelle problemer med vinduer/lister/menyer etc.

En liten oppsummering av BAS21 1.1.0:

 • Avvikende regnskapsår
 • Bedre klargjøring av perioder og tidsrom i flere sammenhenger (ifm avvikende regnskapsår)
 • Ordrebekreftelse
 • Feilfiks på fakturer-knapp i ordre
 • Mer korrekt beregning av post 2 i mva-melding
 • Rettet div skrivefeil
 • Visning av ordre-kommentar i liste
 • Fiks for feil ved oppslag mot brreg
 • Feilfiks i balanserapport for underkonti
 • Flere mindre forbedringer

Oppdateringen kan som vanlig lastes ned her

 

Oppdatering 1.0.7

Oppdatering 1.0.7 er nå ute for alle plattformer. Dette er en oppdatering som har med seg en del feilfikser og små forbedringer som er gjort gjennom sommeren.

 • Feilfiks i filtrering på beløp i bilagsjournalen der beløpet ikke lot seg fjerne (0000002)
 • Feilfiks for ordre der antall dager forfall ikke ble lagret (0000004)
 • Feilfiks vareregistrering – problemer med å sette pris på varer med 0 mva-sats (0000005)
 • Forbedret oppførsel til mva-feltet på bilag/ordre-linje. Oppfører seg nå bedre ved endring av mva-kode
 • Feilfiks i bilagsregistrering ved endring av bilagstype som også endrer nummerserie
 • Periode-velgeren «husker» nå hvilken periode du opererer i mellom vinduer
 • Forbedret mekanisme for relasjoner (kryssing) mellom bilag. Rettet flere problemer ved sletting og redigering av bilag som er krysset.
 • Klikk i saldoliste reskontro fører til kontorapport
 • Forbedret kryssing i saldoliste
 • Mulighet for å gjenåpne poster i saldolista (fjerne kryssingen)
 • Mulighet for redigering av restbeløp i fakturajournalen
 • Sletting av bilag som er mva-melding sletter nå den faktiske mva-meldingen
 • Mulighet for sletting av mva-melding ved reversering av mva-bilaget
 • Forbedret håndtering av restbeløp på IF/UF

Oppdateringen kan som vanlig lastes ned her

 

Oppdatering 1.0.6

Vi har nå lagt ut oppdatering 1.0.6.

Oppdateringen har en del forbedringer i MVA-behandlingen på en del lite brukte mva-koder på 80- og 90-tallet.

Den har også en rettelse av fortegnsfeil i MVA-meldingen på kode 86.

Som vanlig kan siste versjon lastes ned her

Oppdatering 1.0.5 er ute

Versjon 1.0.5 er nå gjort tilgjengelig. Den har forbedringer som retter på noen problemer som er rapportert siden forrige versjon:

 • Fikset problem ved direkteføring av MVA i bilag
 • Fikset problem ved dra-og-slipp av filer som vedlegg til bilag
 • Mulighet til å sette enhver konto som salgskonto på vare
 • Noen mindre fikser for forskjellige småproblemer

Som vanlig kan siste versjon lastes ned her

Versjon 1.0.4

En ny liten oppdatering av BAS21 er nå lagt ut. Ingen store nyheter i denne versjonen, men den innheolder noen feilrettelser og forbedringer som er meldt den siste tiden. I korte trekk:

 • Leveringsadresse blir med på faktura dersom den er forskjellig fra fakturaadresse
 • Rettet feil visning av sum mva i ordrebildet ved bruk av mva-koder med 0% sats
 • Rettet feil sortering av kontogrupper i resultatrapport
 • Forbedret øreavrunding av rabatterte ordrelinjer
 • Forbedret deb- og rpm-pakke for Linux

Av andre nyheter kan nevnes at en ny brukermanual nå er under arbeid og kan ventes i første utgave mot sommeren.

BAS21 versjon 1.0.1

BAS21 versjon 1.0.1

Versjon 1.0.1 har noen forbedringer og rettelser av problemer som har vært meldt siden 1.0 ble lansert.

 • Fikset problem som gjorde at resultatrapport og balanserapport ikke kunne vises på Linux med nvidia grafikkort.
 • Fikset problem med resultatrapport og balanserapport dersom man har posteringer på hjelpekonto 9999
 • Tilgjengeliggjort en vedlikeholdsfunksjon som rekonstruerer alle IB og UB
 • Noen mindre forbedringer

Last ned siste versjon her

 

Nye BAS21 versjon 1.0 er lansert

Nye BAS21 versjon 1.0 er lansert

Etter en lang periode med utvikling og testing er versjon 1.0 endelig ute! Dette betyr ikke nødvendigivis at vi mener den er komplett og feilfri, men at vi ikke har noen betenkeligheter med å kunne anbefale den til normal bruk.

Vi har gjort en del tester ved å føre noen eksisterende regnskap fra tilbake i tid, og konkludert med at BAS21 gjør sine ting helt korrekt og feilfritt!

Så da er det bare å spre det glade budskap og sette i gang med regnskapene!

Vi vil samtidig rette en stor takk til dere som har bidratt med feilrapporter, komentarer, forslag og innspill. Dere har vært til uvurderlig hjelp!

Hva skjer fremover?

Utviklingen stopper ikke her. Listen over ting vi vil gjøre er lang. Vi vil selvfølgelig fortsette med feilrettelser og forbedringer i tiden fremover. Men releasene blir litt mer kontrollert og kvalitetssikret, og dermed ikke like hyppige som de har vært i testperioden.

Vi jobber fremdeles med litt dokumentasjon og annet hjelpematriell. Og vi kommer snart med nye og litt mer presentable websider. Denne siden (bas21.no) vil ta over som hovedside for produktet. Den gamle bas-skolen (bas21.net) vil fases ut over tid siden den stort sett inneholder informasjon om gamle BAS21. Det betyr at det blir nye sider med informasjon, dokumentasjon og forum med utgangspunkt i denne siden (bas21.no)

Vi er også fortsatt litt i tenkeboksen i forhold til en eventuell fremtidig «pro-versjon» av BAS21. Mer info om dette kommer når vi har noe mer konkret.