Oppdatering 1.2.2

Versjon 1.2.2 er en relativt liten oppdatering som fikser på enkelte oppstartsproblemer for enkelte i forrige versjon og rydder opp i noen mindre brukte mva-koder.

Hvis du oppdaterer direkte fra versjon 1.2.0 vil du kanskje lese om nyheter i versjon 1.2.1

I versjon 1.2.2 har vi med følgende utbedringer:

 • MVA-kode 14 og 15 er riktig definert slik at de kan brukes i bilag
 • MVA-kode 20, 21, 22 er riktig definert og kan brukes i bilag
 • Fikset mulig problem ved oppretting av nye bilagstyper
 • Fikset kosmetisk feil som kunne oppstå ved første oppstart av programmet

Oppdateringen kan som vanlig lastes ned her

 

Oppdatering 1.2.1

Da er vi endelig klar med versjon 1.2.1. Vi har brukt en del tid på å fikse større og mindre feil, og fått på plass noen små nyheter. Basert på mengden henvendelser av forskjellig art tyder ting på at utbredelsen og bruken av BAS21 har fått et kraftig løft nå på nyåret. Med dette kommer også en rekke spørsmål og tilbakemeldinger om problemer og småfeil. Denne oppdateringen adresserer mye av det som er meldt i det siste.

Vi ser også at behovet for en form for manual er skrikende. Denne er vi heldigvis snart på plass med, og den kommer både på web og som pdf.

I versjon 1.2.1 har vi med følgende nyheter:

 • Legg til ny kunde direkte fra ordre
 • Legg til ny leverandør direkte fra inng. fakt.
 • Periode-valg fjernet fra bilag
 • Egen avkryssningsboks for AA-periode knyttet til bilagstype ÅO
 • Filtrering på konto i hovedbok
 • Bruk alltid leveringsadresse i faktura
 • Mulighet for å slå av sammenlikning med forrige år i balanse- og resultatrapport

I tillegg har i grove trekk rettet følgende feil og problemer:

 • Fikset feil i utskrift dersom tekster inneholder spesielle tegn
 • Fikset feil i MVA-melding ved visning av tidligere innsendte meldinger
 • Mer robust håndtering av problemer med standard valg av bilagstype
 • Mer validering på regnskapsoppsett slik at man ikke kan slette vitale innstillinger
 • Mer robust håndtering av redigering av bilag der bilaget endrer periode og/eller år
 • Mer validering av database-parametre
 • Mer robust håndtering av samlekonti
 • Bedre håndtering av restbeløp på IF/UF
 • Fikset feil ved utskrift av MVA-spesifikasjon
 • Bedre håndtering av manglende standard bilagstype
 • Bedre kategorisummer i balanserapport
 • Tetting av diverse muligheter for å få periodesummer i utakt med faktiske posteringer
 • Bedre avrunding av summer i MVA-melding

Avhengig av størrelsen på regnskapet kan første oppstart etter oppdatering ta litt tid (fra noen sekunder til et par minutter). Dette er normalt.

Oppdateringen kan som vanlig lastes ned her

 

BAS21 versjon 1.2.0

Vi ønsker alle brukere et godt nyttår med en ny versjon av BAS21!

I versjon 1.2.0 har vi med et par nyheter:

 • Ny modul for registrering av mva ved innførsel. Du finner den under bilagsmenyen. Her kan grunnlag for mva føres sammen med riktig mva-kode (og evt kostnadskonto) og du får ført de relativt komplekse bilagene i en fei, og alle verdier kommer på riktig post i mva-meldingen.
 • Spesifikasjon av grunnlag for mva-melding. Nå kan du få opp en detaljert liste over grunnlaget for alle poster i mva-meldingen. Denne kan du også skrive ut (pdf). En pdf leggesogså automatisk på som vedlegg på bilaget som dannes  ved registrering av mva-melding.
 • Mer detaljert kategorisering i balanserapporten

I tillegg har vi som vanlig med en rekke større og mindre feilfikser:

 • Rettet problem som kunne oppstå ved oppretting perioder for nytt regnskapsår
 • Bilag som dannes ved registrering av mva-melding tar kun med seg saldoer som reflekteres i postene i mva-meldingen. Dette gjør bilaget mer gjenkjennelig dersom mva-meldingen dateres til en annen mva-termin.
 • Forbedringer i ordre- og bilagslinjer som gjør at forslag til mva-kode etc oppdateres mer direkte ved endring av konto etc
 • Rettet en mengde kosmetiske småfeil

Avhengig av størrelsen på regnskapet kan første oppstart etter oppdatering ta litt tid (fra noen sekunder til et par minutter). Dette er normalt.

Oppdateringen kan som vanlig lastes ned her

 

Oppdatering 1.1.1

En ny oppdatering er sluppet. Den inneholder en del feilrettelser og forbedringer som anbefales for alle. I tillegg er alle nedlastinger for Linux modernisert noe slik at de skal fungere bedre på de fleste moderne distribusjoner.

Dersom du har store regnskap vil første oppstart av versjon 1.1.1 kanskje ta litt tid. Dette er normalt.

Oppsumert:

 • Mer robust mekanisme rundt oppdatering av ib og saldoer i regnskapet ved bilagsføring.
 • Fikset problem med å åpne filer fra import-dialogen
 • Oppdatert mva-behandling for mva-koder på 80- og 90-tallet
 • En rekke mindre justeringer på utseende og oppførsel

Siste versjon laster du ned her

BAS21 versjon 1.1.0

Det er en stund siden siste oppdatering, og det har skjedd en del bak kulissene. For øyeblikket foregår utviklingen i to hovedløp. Et kortsiktig løp med mindre forbedringer og nyheter, og et langsiktig løp med større endringer og nyheter. Denne versjonen er et resultat av det kortsiktige løpet.

I versjon 1.1.0 har vi fått med en del rettelser på feil som er rapportert, og noen nyheter. Den største nyheten er muligheten for avvikende regnskapsår. Dette griper inn i de fleste områder av BAS21, også for alle oss som bruker standard regskapsår. Selv om vi har testet temmelig bra selv er det en mulighet for at noe har gluppet for oss, så vi er veldig interessert i tilbakemeldinger av alle slag.

For de mer teksnisk interesserte har vi også byttet variant av GUI-biblioteket fra PyQt5 til PySide2. Dette skal i utgangspunktet ikke merkes i vanlig bruk, men har vært viktig for oss å få til på et eller annet tidspunkt. Dette er også en endring som påvirker programmet på mange måter, og er grunnen til at vi har døpt denne versjonen 1.1.0 (isteden for 1.0.8). Her er vi også interessert i eventuelle problemer med vinduer/lister/menyer etc.

En liten oppsummering av BAS21 1.1.0:

 • Avvikende regnskapsår
 • Bedre klargjøring av perioder og tidsrom i flere sammenhenger (ifm avvikende regnskapsår)
 • Ordrebekreftelse
 • Feilfiks på fakturer-knapp i ordre
 • Mer korrekt beregning av post 2 i mva-melding
 • Rettet div skrivefeil
 • Visning av ordre-kommentar i liste
 • Fiks for feil ved oppslag mot brreg
 • Feilfiks i balanserapport for underkonti
 • Flere mindre forbedringer

Oppdateringen kan som vanlig lastes ned her

 

Oppdatering 1.0.7

Oppdatering 1.0.7 er nå ute for alle plattformer. Dette er en oppdatering som har med seg en del feilfikser og små forbedringer som er gjort gjennom sommeren.

 • Feilfiks i filtrering på beløp i bilagsjournalen der beløpet ikke lot seg fjerne (0000002)
 • Feilfiks for ordre der antall dager forfall ikke ble lagret (0000004)
 • Feilfiks vareregistrering – problemer med å sette pris på varer med 0 mva-sats (0000005)
 • Forbedret oppførsel til mva-feltet på bilag/ordre-linje. Oppfører seg nå bedre ved endring av mva-kode
 • Feilfiks i bilagsregistrering ved endring av bilagstype som også endrer nummerserie
 • Periode-velgeren «husker» nå hvilken periode du opererer i mellom vinduer
 • Forbedret mekanisme for relasjoner (kryssing) mellom bilag. Rettet flere problemer ved sletting og redigering av bilag som er krysset.
 • Klikk i saldoliste reskontro fører til kontorapport
 • Forbedret kryssing i saldoliste
 • Mulighet for å gjenåpne poster i saldolista (fjerne kryssingen)
 • Mulighet for redigering av restbeløp i fakturajournalen
 • Sletting av bilag som er mva-melding sletter nå den faktiske mva-meldingen
 • Mulighet for sletting av mva-melding ved reversering av mva-bilaget
 • Forbedret håndtering av restbeløp på IF/UF

Oppdateringen kan som vanlig lastes ned her

 

Oppdatering 1.0.6

Vi har nå lagt ut oppdatering 1.0.6.

Oppdateringen har en del forbedringer i MVA-behandlingen på en del lite brukte mva-koder på 80- og 90-tallet.

Den har også en rettelse av fortegnsfeil i MVA-meldingen på kode 86.

Som vanlig kan siste versjon lastes ned her

Oppdatering 1.0.5 er ute

Versjon 1.0.5 er nå gjort tilgjengelig. Den har forbedringer som retter på noen problemer som er rapportert siden forrige versjon:

 • Fikset problem ved direkteføring av MVA i bilag
 • Fikset problem ved dra-og-slipp av filer som vedlegg til bilag
 • Mulighet til å sette enhver konto som salgskonto på vare
 • Noen mindre fikser for forskjellige småproblemer

Som vanlig kan siste versjon lastes ned her

Versjon 1.0.4

En ny liten oppdatering av BAS21 er nå lagt ut. Ingen store nyheter i denne versjonen, men den innheolder noen feilrettelser og forbedringer som er meldt den siste tiden. I korte trekk:

 • Leveringsadresse blir med på faktura dersom den er forskjellig fra fakturaadresse
 • Rettet feil visning av sum mva i ordrebildet ved bruk av mva-koder med 0% sats
 • Rettet feil sortering av kontogrupper i resultatrapport
 • Forbedret øreavrunding av rabatterte ordrelinjer
 • Forbedret deb- og rpm-pakke for Linux

Av andre nyheter kan nevnes at en ny brukermanual nå er under arbeid og kan ventes i første utgave mot sommeren.