Status på BAS21 2.0

Som flere kanskje har fått med seg er det i løpet av det siste året eller to blitt jobbet en del på neste hovedversjon av BAS21, nemlig versjon 2.0. Utviklingen har foregått i rykk og napp når vi har hatt tid. Mye av funksjonaliteten har vært ferdig lenge, men ting har tatt tid fordi vi stadig har kommet opp med grunnleggende tekniske endringer vi ville ha med som har medført mye arbeid. Vi registrerer at det er en del spørsmål og usikkerhet forbundet med hva som vil skje fremover, så her kommer en liten oppdatering og statusrapport.

Lisensbelagt funksjonalitet innføres

Som mange kanskje har forstått er all utvikling og forvaltning av gratis BAS21 foreløpig drevet mer eller mindre som en ren hobbyvirksomhet på «fritiden». Dette er en modell som har fungert fint i mange år, siden et enkelt regnskapsprogram har vært en temmelig konstant vitenskap som har vært håndterlig uten for mye kontinuerlig innsats. Tiden for denne typen drift ser ut til å være forbi. Myndighetene kommer med stadig nye krav og endringer, og dere brukere forventer selvfølgelig stadig mer automatikk og hjelp i forbindelse med bokføring og ikke minst rapportering. Maskinell rapportering av skattemelding kommer som et krav for enkelte. Derfor tvinger det seg snart fram et behov for å kunne rapportere direkte fra BAS21. Dette krever en ny type forpliktelse og arbeidsinnsats fra oss som vi mener har en verdi. Derfor vil vi nå innføre en mulighet til å betale en årlig lisens for bruk av BAS21 med utvidet funksjonalitet.

Du kan fortsette å bruke BAS21 gratis akkurat som før, men det kommer en mulighet for å betale for flere funksjoner.

Hva blir forskjellen på gratis og betalt BAS21 lurer du kanskje på? Det enkle svaret er at gratis BAS21 blir mer eller mindre akkurat som nå. Det aller meste av funksjonalitet vil i utgangspunktet være lisensbelagt. Nødvendige endringer og forbedringer vil selvfølgelig også komme i gratis BAS21, men det vil være de absolutt mest nødvendige tingene.

Hva vil det koste?

Prismodellen er ennå ikke helt bestemt, men det vil bli en årlig pris for å åpne opp en pakke med ekstra funksjonalitet. Vi har tidligere kommunisert av vi ser for oss en grunnpris med en tresifret årlig pris. Det tenker vi ennå.

På toppen av dette vil det på sikt komme en egen pris for noen fremtidige moduler slik at brukerne kan plukke det de måtte ønske. Akkurat hva som vil inngå i grunnprisen og hva som blir ekstra vil vi se an litt. Det kommer litt an på faktiske kostnader og om ting er aktuelt for mange eller noen få. Men – vi starter enkelt. En pris for det vi har. Så kommer nok oppdeling i moduler etter hvert.

Hva blir nytt i BAS21 2.0?

Litt avhengig av hvordan man ser det kan man nesten si alt eller ingenting. For de som bare vil fortsette å bruke BAS21 gratis på samme måte som før blir forskjellen meget liten. Programmet vil fremstå svært likt som før. For de som kjøper lisens kommer en mengde nyheter. Noen nyheter blir med helt fra starten, og noe kommer etter hvert.

Vi får mange spørsmål om levering av skattemelding. BAS21 2.0 er klargjort for kommunikasjon med Altinn og skatteetaten. Foreløpig har vi sett på mva-melding og skattemelding for aksjeselskap. Skattemeldingen kan være en ganske omfattende affære avhengig av hver enkelt bedrifts interne forhold. Vi satser i første omgang på relativt normal og enkel rapportering av de tingene BAS21 har oversikt over. Skattemeldingen vil helt sikkert også være gjenstand for endringer hvert år.

Merk at du i år fremdeles kan levere skattemelding for regnskapsåret 2022 i Altinn akkurat som før. Neste kommer kravet om maskinell innsending for regnskapsåret 2023. Sånn sett har vi god tid til å få dette på plass, men vi håper og tror at mange vil kunne sende inn direkte fra BAS21 allerede i år.

Annen funksjonalitet vi har på plass:

 • Fakturering med KID og innlesing av filer fra bank for automatisk bokføring av innbetalinger
 • Vi får endelig støtte for automatisk håndtering av valuta på inngående faktura
 • Faktura layout – flere maler for faktura og mulighet for egen logo
 • Utsending av faktura på e-post
 • Mange små forbedringer
 • Kommunikasjon med Altinn

Funksjonalitet som er påbegynt eller planlagt:

 • Mer avansert vare- og lagerstyring
 • Integrasjon med nettbutikk
 • Bankavstemming
 • Tilbud
 • Prosjektregnskap
 • EHF-faktura
 • Lønnsmodul
 • Mulighet for å ha regnskapet i skyen med backup
 • Web-versjon
 • Kasse-modul
 • Logistikk-modul (integrasjon med bring/postnord/etc)
 • En mengde andre konsepter som kanskje blir satt ut i livet

Tekniske endringer

Fra «under panseret» kan vi melde om en del endringer som ikke nødvendigvis vil merkes for den gjennomsnittlige bruker. Det kommer det en god del tekniske endringer på selve databasen i BAS21. Først og fremst er dette endringer i kontosystemet og i måten en del av regnskapstallene ivaretas og rapportes.

Den nye ved kontosystemet er at vi innfører en form underkonto vi ikke har hatt før. Vi har tidligere hatt støtte for samlekonti der man for hver samlekonto definerer en nummerserie som inngår i samlekontoen. Denne nummerserien har vært begrenset til tall og kunne ikke være i konflikt med andre nummerserier. Det nye som kommer nå er at enhver konto i prinsippet kan ha så mange underkontoer man ønsker og at nummeret/navnet på underkontoen kan være hva som helst. Man unngår derfor enhver mulighet for konflikt mellom nummerserier og man kan bruker underkonto-nr som er f.eks reelle bankkonnr, bilnummer, telefonnumer, navn, etc.

En annen endring er måten BAS21 holder orden på åpne poster og fordringer på. Dagens BAS21 kan ha en tendens til å «miste tråden» på inn- og utbetalinger mot kunde/leverandør. Uten å gå i detaljer vil BAS21 2.0 enkelt sagt være en mer robust og pålitelig kilde til eksakt informasjon.

En annen teknisk endring er at programmet har gått i retning av «webifisering». Dette betyr heller ikke så mye for den gjennomsnittlige bruker, men har stor betydning for det tekniske i systemet. Kjernen i BAS21 er nå blitt komplett «webifisert». Det vil si at brukergrensesnittet i BAS21 nå snakker HTTP med kjernen i BAS21. I praksis startes en liten intern web-server som tilbyr et API når man starter programmet. Vinduene i BAS21 kommuniserer så med dette web-apiet. Dette åpner en del muligheter for oss. I teorien kan BAS21 nå ha regnskapsdataene i skyen. I tillegg er halve jobben gjort hvis vi skulle finne på å lage en ren web-versjon av BAS21.

BAS21 2.0 vil ha sin egen database, som ikke påvirker databasen tilhørende 1.7. Det vil bli mulighet for å importere/konvertere data fra eventuell eksisterende 1.7 til 2.0-basen.

Når kommer versjon 2.0?

Foreløpig plan er å ha de første betaversjonene klar for prøving i mars. Litt avhengig av hvordan det går, håper vi å være stabile i april.

Det er ikke gitt at all ny funksjonalitet blir med helt fra starten, men vi skal få med så mye som mulig av det som er ferdig. Så kommer nyhetene på rekke og rad utover våren.

Jeg vil nødig garantere for datoer og funksjonalitet, men dette er altså planen det jobbes etter nå. Vi bruker selv BAS21 og har ikke lyst til å kjøpe andre systemer for å oppfylle nye krav, så vi er selv avhengig av å få ting på plass 🙂 Det viktigste å merke seg er at det er ingen grunn til panikk for levering av skattemelding denne våren. Du kan fremdeles levere akkurat som før!