Last ned BAS21

Siste versjon: 1.7.4  (Les mer om versjonen her)
Dato: 16.03.2023

For BAS21 2.0 – Se under.

Vi tilbyr bare 64-bits versjoner av BAS21.

NB! Ved oppgradering anbefales det å ta en backup før du kjører oppgraderingen. Se https://hjelp.bas21.no/backup.html for hvordan du gjør dette.

BAS21 for Windows (64bit):
BAS21-1.7.5-x64.msi (86MB)
NB! Fra og med versjon 1.7 er Windows 10 minstekrav!
Siste versjon som kan brukes på WIndows 7/8 er:
BAS21-1.6.2-x64.msi

BAS21 for Mac: 
BAS21-1.7.5.dmg (203MB)
BAS21 for Mac er testet siste på versjon av macOS, men skal i teorien virke på >= 10.14

BAS21 for Linux:
bas21_1.7.4-1_amd64.deb (104MB) (glibc >= 2.31 / ubuntu 20.04)
bas21-1.7.4-1.x86_64.rpm (97MB) (glibc >= 2.31)
bas21-1.7.4.tar.xz (103MB)

BAS21 er også tilgjengelig via AUR for Arch Linux

SHA256SUM for alle filene
Tidligere versjoner (midlertidig utilgjengelig)

BAS21 2.0

BAS21 2.0 kan installeres parallelt med 1.x. De deler ikke database. Data fra 1.7.x kan importeres til 2.0. (b21-fil, eksport fra 1.x, import til 2.0)

Merk! Dette er betaversjoner med kjente mangler! Det VIL være ting fra 1.7 som ikke virker like godt i 2.0 ennå.

Det er fint å høre at mange nå har greid å sende inn sin skattemelding via BAS21! Vi er også klar over at noen opplever problemer. Meld gjerne problemer når de oppstår! Vi jobber med problemene fortløpende og kommer med hyppige nye betautgaver!

Beta 24: (SDF)
Windows: BAS21-2.0.0-beta24-x64.msi

Linux: bas21-2.0.0-beta22.tar.xz  (start med «./bas21.sh»)
Mac: BAS21-2.0.0-beta22.dmg

Når du oppgraderer betaversjone – sjekk at den faktisk oppdateres. Hvis ikke bør du avinstallere først, og så installere den nye. Data overlever.

Om skattemelding

Skattemelding er fremdeles kun for upersonlige selskap og SDF (AS, NUF, SA, DA, ANS), og kun det vi kaller enkle skattemessige forhold. Vi støtter pr nå ikke registrering av eiendom, kjøretøy, og avskriving/midlertidige forskjeller. Det er heller ikke funksjonalitet for konsern. Det jobbes med alt dette. Støtte for ENK er også på vei.

Om SDF (DA, ANS):
Innsending virker nå teoretisk, men løsningen er ikke testet for veldig mange scenarioer ennå. Legg godt arbeid i å legge inn riktig informasjon om hver deltaker!

Spesifisering av aksjer og verdipapirfond er nå med! I den forbindelse har vi gjort noen små justeringer i kontoplanen i 80- og 81-serien. De som evt har føringer der kan sjekke om noe bør omposteres. 

Aksje-delen av skattemeldingen gjør ingen posteringer i regnskapet, men forutsetter at ting er regnskapsmessig inntektsført som normalt før innsending. Det settes opp permanente forskjeller etter beste evne, men ta en ekstra titt på om ting ser ok ut!

Litt om finansinntekter/finansutgifter:
– Utbytte må registreres på hver enkelt aksje/fond.
– Gevinst/tap ved realisasjon registreres på hver enkelt aksje/fond
– Det tas høyde for verdiendringer på konto 8080, 8100
– Det tas også høyde for føringer på 8076, 8140

Lisensnøkkel

For å kunne sende inn skattemelding trengs lisensøkkel. Det kommer selvbetjening for dette, men de ivrige kan bestille lisens pr mail til post@bas21.no. Da trenger vi firma, orgnr, navn, adresse, tlf. 

Lisensen gjelder all lisensbelagt funksjonalitet for hele 2023 (altså ikke bare skatt).
Pris: 300 eks mva.

PS! Nå i betaversjonene trenger du bare en lisens for å sende inn for flere selskap!