Nye BAS21

Status

NB! Dette er «work in progress» foreløpig ment som en slags forhåndsvisning på hva som kommer.
Bruk til reelt regnskap er ikke anbefalt før versjon 1.0.
Det kommer store forbedringer i brukergrensesnitt, funksjonalitet og feilhåndtering.

Det foreligger foreløpig ingen brukerdokumentasjon.


Siste testversjon:

Testversjonene pakkes bare med zip. Pakk ut på ønsket sted og start programmet med BAS21.exe. Hvis du allerede har en eldre testversjon liggende kan du bare slette den gamle mappa og pakke ut den nye. Dataene overlever.

Nyhetslogg

22.02.2018

Enda en hasteoppdatering. Oppdatering anbefales!

22.02.2018

Nok en rask og liten oppdatering. Denne gangen ifm et problem enkelte har opplevd ved oppgradering til forrige oppdatering. Samtidig en annen lite bugfiks.

21.02.2018

En litt rask oppdatering er på plass med et par små men viktige fikser.

19.02.2018

Da er en ny testversjon klar. Som tidligere nevnt har fokus vært på pålitelighet under panseret. Denne versjonen rydder opp i ganske mange av problemene som har vært meldt i det siste, og har med seg noen forbedringer.

Vi nærmer oss 1.0, og jeg tror vi ligger en testversjon unna for øyeblikket. Neste oppdatering kan fort bli en pent innpakket betaversjon.

Kort liste over noen hovedpunkter fra dagens utgave:

15.02.2018

Her kommer en liten oppdatering på hva som foregår..
Det har vært stille her noen dager, men det betyr ikke at det har vært stille i nye BAS21! Vi har en større oppdatering på gang der kvalitetssikring har vært i fokus. Vi har ført en del regnskap og kan med glede si at nye BAS21 i det store og hele gjør ting helt riktig! Vi har derimot sett en del svakheter i enkelte deler av programmet som vi har valgt å bruke litt tid på.

Vi har sett at støtten for redigering av bokførte bilag svikter litt hvis man bytter år, eller enda verre til en annen bilagstype som medfører endring av nummerserie. Det samme gjelder redigering av beløp i bokførte inngående fakturaer som har medført litt kluss i oppfølging av betaliger. Vi har også sett en del sære tilfeller der resultat- og balanserapportene ikke stemmer 100% med de førte bilagene.

Vi adresserer mye av dette i kommende oppdatering. I korte trekk vil neste oppdatering rydde en del i basen ved oppstart. Vi dropper muligheten for bilagsnummer som ikke begynner på nytt hvert år for å unngå trøbbel med nummerseriene. Vi kommer også med nye saldolister og oppdatert spesifisert hovedbok. Støtten for fil-vedlegg på bilag blir kraftig utvidet. Utskrift fra flere moduler er også på plass. I tilegg kommer vanlige feilfikser. Oppdateringen er rett rundt svingen og kan ventes i løpet av de neste to-tre dager.

31.01.2018

Ny versjon uten særlige nyheter, men med en del satbiliseringstiltak og feilrettelser.

17.01.2018

Ny utgave med en liten feilfiks. For øvrig er denne utgaven for Mac forsøkt signert slik at advarsler ved installasjon skal være borte. Fint hvis noen mac-folk kan bekrefte at installasjonsopplevelsen er blitt noe bedre!

16.01.2018

Ny utgave med noen små nyheter og feilfikser.

11.01.2018

Noen nyheter og feilfikser i dagens utgave.

05.01.2018

En liten oppdatering i dag, med harmonering av versjonene på Windows, Linux og OSX.

04.01.2018 (2)

Dagens andre oppdatering. Mac-versjon av denne kommer i morgen.

04.01.2018

Ny versjon med en del forbedringer og feilfikser

03.01.2018

Mer feilfikser og et par forbedringer i dagens release.
Mac-release kommer i løpet av dagen.

02.01.2018

Ny release med noen feilfikser.

30.12.2017

Enda en oppdatering før nyåret. Det meste av det vi har tenkt på for 1.0 er nå på plass. Vi fortsetter litt testing, polering og innpakking de neste dagene og sikter på 1.0 i løpet av kort tid!

27.12.2017

En liten oppdatering med noen rettelser.

24.12.2017

Juleutgave! På veien mot snarlig 1.0 kommer denne juleutgaven med en del fikser og nyheter.

Ønsker med dette alle sammen en God Jul! Utviklingen fortsetter i romjula, og alt tyder på at vi får en 1.0 rundt nyttår!

08.11.2017

Ny versjon med et par feilfikser:

04.11.2017

Ny versjon med et par forbedringer:

02.11.2017

Ny versjon med en mengde små forbedringer:

Mac-versjonen følger i løpet av kort tid..

20.10.2017

Ny versjon lagt ut i dag med en feilfiks på inngående faktura.

19.10.2017

Ny versjon ligger nå ute. Denne gangen med en mengde små men viktige feilrettinger.

11.10.2017

Ny versjon er ute for alle operativsystemer. Ingen store nyheter her, men en god del feilfikser på forrige versjon. Takk for feilmeldinger!

09.10.2017

Ny versjon er ute! Denne gang for både Windows og Linux. Mac følger i morgen dersom alt går bra.

I denne versjonen har det vært fokus på funksjonalitet for oppfølging av reskontro med saldolister, kryssing, åpne poster, etc. Det ligger mer funksjonalitet "under panseret" enn det som synes ennå, men mye er allerede på plass. Ved første kjøring av denne versjonen gjør programmet et forsøk på å krysse bilag etter beste evne. Det kan likevel bli liggende noen åpne poster som egentlig er betalt. Disse kan manuelt krysses i den nye saldolisten. I tillegg er det rettet en del (forventede) feil og mangler ved forrige release. Kort sammendrag følger:

04.10.2017

Ny versjon er ute! Kun for Windows i første omgang. Andre operativsystemer følger snarlig.

Denne oppdateringen retter en del feil og innfører en del nyheter. Det er en viss fare for at denne utgaven innfører noen nye feil, fordi den har tildels store database-omlegginger og nye konsepter. Det kommer veldig snart en oppfølging av denne utgaven som er litt mer polert. Kort sammendrag følger:

21.09.2017

Ny versjon med et par feilrettelser er ute!

18.09.2017

Ny testversjon sluppet for Windows og Linux. Mac-utgaven kommer i løpet av uka.

13.09.2017

Ny testversjon er gjort tilgjengelig. I første omgang for Windows og Linux. Mac følger i løpet av noen dager. I hovedsak er dette en release som retter noen større og mange mindre feil, men noen nyheter er også kommet med. Etter en sommerpause er utviklingen nå tilbake i høygir for tiden, og vi er snart klar med en del større nyheter. Men mer om det siden.

Vi er også klar over en del svakheter for de som ikke er mva-registrert, og vil komme med en del rettelser på dette etter hvert.

Kort sammendrag om denne releasen:

08.09.2017

På tide med et lite livstengn herfra igjen. Utviklingen er nå endelig i full gang igjen etter en sommerpause. Det jobbes for tiden med rapport-systemene slik at vi får på gode resultat- og balanserapporter, og danner grunnlaget for andre aktuelle rapporter. Utskrift (pdf) av disse rapportene er også på vei inn.

Et opplegg for avslutning og oppretting av perioder er også på vei inn. Videre er moduler for registrering av leverandørfaktura og bankavstemming nesten ferdig.

En mengde små feilfikser og forbedringer som i stor grad stammer fra gode tilbakemeldinger i bl.a. forum er allerede på plass, men vi holder igjen ny testversjon litt for å få med litt mer av det som er nevnt over.

16.05.2017

Ny testversjon med en del feilfikser som er meldt inn i det siste, bl.a. feil på kontorapport og noen skrivefeil. Det er også lagt til nye selskapsformer og rettet en feil ved bytte av selskapsform.

10.05.2017

Ny testversjon for Windows som fikser et problem med å kjøre BAS21 fra visse kataloger på disken. Dette var et windows-spesifikt problem og det er derfor ingen Linux-release.

30.04.2017

Ny testversjon er ute.

02.04.2017

En ny liten oppdatering med en feilfiks for visning av PDF ved fakturering. Feilen rammet bare windows.

01.04.2017

Ny oppdatering. Denne gangen er det stort sett feilrettelser. Denne gangen også med linux-versjon. Ha også prøvd pakke en deb-fil tilpasset Ubuntu.

25.03.2017

Ny testversjon er sluppet. Inneholder en mengde feilrettelser som er meldt inn.

Linux-versjonen kommer i løpet en dag eller to.

13.03.2017

Det har vært noen travle dager i helt andre sammenhenger enn BAS21, og det har derfor drøyet litt med ny testversjon. Men, en ny versjon er på gang i løpet av noen få dager! Der løses en del problemer som er meldt inn av dere brukere, og det kommer også på plass ny funksjonalitet.

14.02.2017

Ny versjon med feilrettelser og forbedringer

10.02.2017

Ny versjon igjen i dag med en mengde små feilfikser og endringer

09.02.2017 (2)

Det gikk litt fort i svingene da det ble lagt ut ny versjon tidligere i dag. Det hadde sneket seg inn en feil som nå er rettet. Ny versjon 20170209-2 er derfor lagt ut. Oppgradering anbefales.

09.02.2017

Ny release med en del feilrettelser og første utgave av en resultatrapport.

05.02.2017

Ny release med noen rettelser av feil som er blitt rapportert.

30.01.2017

Da er vi endelig klare for en ny oppdatering:

Det jobbes for fullt videre med omsetningsoppgave, bankavstemming og skikkelige regnskapsrapporter

17.01.2017

Det jobbes for øyeblikket med å få vare, ordre og faktura på plass i en første versjon. Vi regner med å ha basisfunksjonaliteten rundt dette på plass i løpet av få dager.

15.01.2017

13.01.2017

09.01.2017

04.01.2017

03.01.2017

02.01.2017