Mer info om 2.0

Påska kom litt fort i år, og vi ble ikke helt klar med 2.0 før påske. Nå ser det derimot ut som det meste er ok. Til de som har henvendt seg og spurt og ikke fått svar så beklager vi det, men vi har ikke hatt kapasitet til å svare på hundrevis (!) av eposter om når de kan laste ned ny versjon.

Ny info er: Vi ser for oss første utgave av ny BAS21 mot slutten av neste uke. Vi tenkte å bruke noen få dager på å sende inn noen reelle skattemeldinger før resten setter i gang. Se også viktig info om roadmap nedenfor.

Det som har vært litt forsinkende har bl.a vært å få til en grei overgang fra 1.x til 2.0 (altså import fra 1.x). Det er ikke slik at den nye versjonen er det samme som den gamle med noen tillegg. 2.0 er en ganske heftig omskriving av hele programmet. Det er ganske mye som skal henge sammen.

Om skattemelding:
Om skattemelding vil vi gjenta at BAS21 i første omgang vil dekke helt enkle forhold, men på sikt vil støtte de fleste scenarioer. Det vil si at vi i første omgang har begrensede muligheter for å rapportere på informasjon som BAS21 ikke vet om. Det vil jobbes med skatt også i ukene som kommer, så om den første releasen ikke støtter det man er ute etter, gjør den neste kanskje det. Så får det være opp til hver enkelt om man vil vente opp mot fristen for å se hva BAS21 kan støtte, eller om man vil sende inn via et annet system i år.

Litt info om roadmap:
Versjonene som kommer nå (og resten av året) kommer til å være betaversjoner. De kommer tett når de først kommer nå. Vi ser for oss noen få dagers mellomrom. For å få til første release nå litt raskt holder vi unna en del ny funksjonalitet på de første releasene. Vi vet at mange venter på andre ting enn skatt (f.eks KID, logo, e-post, valuta, etc). Alt er egentlig klart, men vi slipper slike ting på fortløpende i nye betaversjoner slik at vi rekker å sjekke at alt henger sammen. Men alt kommer på plass nå utover våren.

Vi har blesluttet at så lenge vi er i beta-versjoner vil vi operere med en beta-lisens. De som hiver seg på betaversjonene vil få en meget gunstig pris på betalisens som åpner alle funksjoner. Mer om dette og andre praktiske ting snart.