Hjelp og support

BAS21 Hjelp og support

BAS21 er et gratis program med begrenset support, og vi har ikke et apparat for å håndtere personlige supporthenvendelser hvis det blir mange av dem. Nye BAS21 er rykende fersk og foreløpig mangler det mye dokumentasjon og et hjelpesystem som sådan.

Vi jobber med en «manual» som forklarer grunnprinsippene i nye BAS21. I tillegg kommer det etter hvert nye nettbaserte kurs basert på nye BAS21. Dette vil sakte men sikkert komme på plass i tiden fremover.

Den beste hjelpen kan fås i det nye forumet. Der svarer vi etter beste evne. Vi oppfordrer på det sterkeste alle til å bruke forumet aktivt for å søke hjelp og hjelpe andre med BAS21 og regnskapsføring generelt.

Ellers kan henvendelser rettes på epost til support@bas21.no

Rapportering av feil

NB! Før du gjør noe som helst: Sjekk at du bruker siste versjon!

Rene feilmeldinger kan registrers i vår bugtracker https://tracker.bas21.no. Der må du opprette en bruker for å legge inn nye saker. Vi faser ut den gamle bugtrackeren på bitbucket. Dersom du tidligere har opprettet en bruker der kan du bare slette profilen din hvis du ikke trenger den til noe annet.

Feillogg er gull verdt for å finne årsaken til feilene. Feilloggen finner du i menyen «Om -> Feillogg». Denne loggen kan bli ganske lang over tid, så det kan være en fordel å tømme den før du framprovoserer feilene på nytt. Loggen kan vedlegges feilrapportene.

Hvis du ikke ønsker å forholde deg til bugtrackeren kan du sende oss en epost til support@bas21.no, eller bruke forumet.