Hjelp og support

BAS21 er et gratis program med begrenset support, og vi har ikke et apparat for å håndtere personlige supporthenvendelser hvis det blir mange av dem.

Er du i trøbbel eller lurer på noe er det mye du kan finne ut av på egen hånd!

Sjekk BAS21 brukermanual her: https://hjelp.bas21.no. Den er ennå ikke helt komplett, men blir stadig bedre! Du kan også laste ned en pdf-versjon av den samme brukermanualen.

God hjelp kan ofte også fås i forumet. Der svarer vi og mange andre etter beste evne. Vi oppfordrer på det sterkeste alle til å bruke forumet aktivt for å søke hjelp og hjelpe andre med BAS21 og regnskapsføring generelt.

Ellers kan henvendelser rettes på epost til support@bas21.no

 

Rapportering av feil

NB! Før du gjør noe som helst: Sjekk at du bruker siste versjon! Alt for mange sitter med gamle versjoner og har problemer som er rettet for lenge siden!

Rene feilmeldinger kan registreres i vårt feilmeldingssystem på https://tracker.bas21.no. Der må du opprette en bruker for å legge inn nye saker.

Feillogg er gull verdt for å finne årsaken til feilene. Feilloggen finner du i menyen «Om -> Feillogg». Denne loggen kan bli ganske lang over tid, så det kan være en fordel å tømme den før du framprovoserer feilene på nytt. Loggen kan vedlegges feilrapportene.

Hvis du ikke ønsker å forholde deg til feilmeldingssystemet kan du sende oss en epost til support@bas21.no, eller bruke forumet.