Om BAS21

«Nye» BAS21

Programpakken BAS21 i gammel versjon ble lagt ut til fri bruk og gratis nedlasting i 2003, og har vært lastet ned mange tusen ganger siden den gang. Tidens tann tærer på gammel software, og til slutt ble det nok for en programpakke som har vært utviklet siden 1994.

Planene om å utvikle en ny BAS21 fra bunnen av hadde eksistert i en del år, men utviklingen kom ikke i gang for fullt før i 2016. Men nå er altså Nye BAS21 på plass. Nye BAS21 har skiftet både motor og karosseri, kraftigere, lettere, mer moderne, og skodd for både fremtid og utvidelser.

BAS21 har også blitt plattformuavhengig, og vi tilbyr nå versjoner for både Windows, Mac og Linux!

Skjermbilde
Skjermbilde

Fortsatt gratis versjon

Nye BAS21 leveres fortsatt i en gratis utgave! Gratis-utgaven har ingen bruksbegrensninger bortsett fra at den ikke kan brukes som flerbruker, dvs at du ikke kan bruke gratisutgaven med flere samtidige klienter mot samme database.

Det jobbes for tiden med en betalbar utgave av BAS21 som kommer med utvidet funksjonalitet. Mer informasjon om denne kommer.

Funksjonalitet

BAS21 har mistet en del av funksjonaliteten fra den den gamle versjonen, men til gjengjeld styrket seg betraktelig på en del sentrale områder. Dagens utgave inneholder det meste av basis-funksjonalitet:

  • Bilag
  • Kunde/Leverandør
  • Ordre
  • Faktura (ikke EHF-fakturering)
  • Enkel vare-modul
  • Saldolister
  • Resultat- og balanserapporter
  • En fyldig standard kontoplan
  • Oppdatert med de siste MVA-koder og satser
  • MVA-melding

Vi har forsøkt å gjøre BAS21 enkel i bruk. Likevel er det absolutt en fordel å ha grunnleggende forståelse for regnskap og bokføring.

BAS CORE

BAS CORE er et programbibliotek som inneholder det meste av funksjonaliteten vi trenger i forbindelse med alle løsningene vi ser for oss. BAS CORE er «kjernen» i nye BAS21, og vil også være kjernen i andre løsninger fremover. BAS CORE er plattformuavhengig, og legger derfor ingen begrensninger på hvordan og hvor vi vil bruke den. BAS21 er første program ut som bruker BAS CORE i bunnen, og litt enkelt sagt er BAS21 det første brukergrensesnittet oppå BAS CORE.