BAS21 versjon 1.7.0

BAS21 versjon 1.7.0 er ute. Dette er en release i 1.x-serien uten ny funksjonalitet. Det er først og fremst en oppdatering av den underliggende programvaren som BAS21 bygger på, samt noen mindre justeringer.

 • For den teknisk interesserte: BAS21 benytter nå Qt6, noe som forbedrer kompatibiliteten med nyere linux-utgaver. Dette medfører en noe større nedlasting ved installasjon (spesielt på mac).
 • På grunn av punktet over er nå Windows 10 blitt minstekravet for Windows. Har du Windows 7 eller 8 vil ikke denne versjonen av BAS21 starte.
 • Ytelsesforbedringer på hovedbok
 • Feilretting på den spesielle mva-satsen 11,11 %

BAS21 laster du ned på nedlastingssiden

Til informasjon foregår nå det meste av utvikling på den kommende 2.0-versjonen som vi håper kommer ut mot slutten av året. Det kommer mer informasjon om dette snart.

BAS21 versjon 1.6.1

Versjon 1.6.1 er ute.

 • Ny modul for MVA-melding 2022 som er tilpasset den nye MVA-meldingen som gjelder fra i år.
 • Retting av feil som kunne oppstå ved import/eksport
 • Forsøk på å fikse problem med størrelse på programvindu

BAS21 laster du ned på nedlastingssiden

BAS21 versjon 1.6

Versjon 1.6.0 har vært tilgjengelig noen dager. Dette er i all hovedsak en versjon med oppgradering av underliggende software og en del feilrettelser for sporadiske problemer noen har opplevd.

 • Forbedret støtte for linux-brukere som bruker KDE
 • Forsøk å åpne BAS21 i «primary display». Forhåpentligvis løser dette problemet der programmet åpnes på «usynlig» skjerm nr 2 i Windows
 • Bedre håndtering av feil dersom BAS21 ikke greier å åpne PDF i egnet leser
 • Bedre håndtering av feil dersom BAS21 ikke finner eller tillates å bruke tmp-katalog
 • Bruk fakturaadressens navn på faktura dersom angitt
 • Oppgraderte avhengigheter (Qt, etc)

BAS21 laster du ned på nedlastingssiden

BAS21 1.5 lansert

I høst har det hovedsakelig vært jobbet med neste generasjons BAS21 (2.0), men nå kommer altså versjon 1.5.0 som er en oppsamling med små feilrettelser, forbedringer og utvidelser basert på versjon 1.4.x.

Angående fortsettelsen videre for BAS21 kommer det snart en nyhetssak på denne siden som redegjør litt for planene.

Versjon 1.5 oppsummert:

Feilrettelser:

 • Ryddet opp i beskrivelse og initielle satser på en del MVA-koder
 • Databasen endret til to desimaler på de fleste postene. Dette bør fikse de fleste merkelige avrundingsprobelemene som tidvis har oppstått.
 • Forbedret øreavrunding i SAF-T xml eksport
 • Håndterer flere datorformater i b21 import (fikser feil ved eksport fra bl.a. mysql)
 • Større opprydding i konseptet «åpne poster».  Dette påvirker de fleste saldolister som nå skal vise en mer korrekt saldo på reskontro. En konsekvens av denne oppdateringen er at noen lukked poster kanskje blir åpnet igjen.
 • Forbedret aldersfordelt saldoliste (ref punktet over)
 • Forhindre kundenummer under 10000
Nyheter:
 
 • Mulighet for øreavrunding på sluttsum i ordre/faktura
 • Nye lister for åpne poster for kunder og leverandører
 • Utskrift av enkel pakkseddel
 • Periodisk konsistensjekk av database med automatisk oppretting av eventuelle avvik
 • Ved føring av bilag vil man nå kunne velge motpost dersom man krysser med et bilag med flere åpne poster
 • Man kan nå krysse mot flere bilag i et og samme bilag ved å føre gjentatte refreanser i ref-feltet (manuelt bilag)
Oppdateringer:
 
1.5.1 – Fikset problem ved import av b21-filer (datoformat)
1.5.2 – Fikset initielle mva-satser ved oppretting av ny base (sqlite)
1.5.3 – Fikset problem ved import av eldre b21-filer (autoupdate av db)
1.5.4 – Fikset problem med oppgradering av base (mysql)
1.5.5 – Fikset problem med åpning av enkelte bilag
          – Div import-fikser
          – Årsoppstilling resultatrapport
1.5.7 – Kontroll på duplikate fakturanummer mot leverandør
          – Diverse mindre utbedringer
1.5.9 – Små forbedringer ved oppdatering av åpne poster
1.5.10 – Fikset problem med feil restbeløp etter redigering av bilag
            – Diverse mindre forbedringer
1.5.11 – Fikset problem med eksport til b21 og SAF-T
1.5.12 – Flere feilrettinger på SAF-T eksport
1.5.13 – Endret sluttdato for 6% mva lav sats
 

Oppdatering 1.4.6

Versjon 1.4.6 er her med nye feilrettinger og noen små forbedringer.

Nyheter:

 • Enklere mulighet til å slette MVA-melding direkte fra MVA-meldingen

Feilfikser:

 • Fikset problem med Excel-eksport av resultatrapport årsoppstilling
 • Bedre feilhåndtering ved konto-problemer ifm SAF-T eksport
 • Fikset feil med fakturajournal ved over tusen fakturaer
 • Nye justeringer av MVA ved førstegangs installasjon samt midlertidig lav sats ut oktober

Du laster som vanlig ned siste versjon på nedlastingssiden

Oppdatering 1.4.5

Versjon 1.4.5 inneholder retting av småfeil meldt fra versjon 1.4.4.

Siden denne versjonen kom såpass raskt etter den forrige versjonen informerer vi like godt om det viktigste fra forrige versjon (1.4.4):

Nyheter:

 • Ny sats for lav mva (8%) i fra 1.april og ut oktober (som følge av regjeringens krisetiltak)
 • Ny kolonne som viser mva-beløp på bilagslinjene

Feilfikser:

 • Fikset problem med avslutning av år uten bilag
 • Fikset feil som kunne oppstå ved «tømming» av datofelt
 • Fikset mulige oppgraderingsproblemer for enkelte brukere

Du laster som vanlig ned siste versjon på nedlastingssiden

Oppdatering 1.4.3

Versjon 1.4.3 er i stor grad den samme som versjon 1.4.2. På grunn av enkelte problemer med installasjon og oppdatering på visse systemer har vi valgt å lage en oppdatering.

Det som er fikset er:

 • Endret plassering av enkelte dll-filer for windows som forårsaket oppstartsproblemer for enkelte.
 • Fikset et oppdaterings-script for postgresql database som skapte problemer for enkelte.
 • Oppdatert postgresql-driver for macOS-utgaven
 • En liten endring som retter på øre-avrunding på MVA-melding-bilaget
 • En liten fiks på sortering i bilagsjournalen

Du laster som vanlig ned siste versjon på nedlastingssiden

Oppdatering 1.4.2

 • En fiks for en liten feil i forbindelse med skuddår
 • Bedre feilhåntering i en del sammenhenger
 • Bedre tilpasset mørke stiler (dark mode)
 • Støtte for «dark mode» på Mac
 • Innført en mulighet for å benytte seg av systemets Qt-plugins (oppstart med –use-system-qt-plugins). Dette løser en del sære problemer med å få åpnet PDF-filer i KDE (linux)
 • BAS21 kjører nå på Python 3.8 samt oppdaterte software-biblioteker

BAS21 laster du som vanlig ned på nedlastingssiden

Av andre nyheter kan jeg nevne at det meste av utvikling nå fokuserer på «BAS21 Pluss». Dette blir en utvidet utgave av BAS21 med mye funksjonalitet som mange har etterlyst.

Oppdatering 1.4.1

Oppdatering 1.4.1 er nå tilgjengelig. Den kommer med en del feilfikser.

 • Mekanismer for å sikre riktig tegnsett på SAF-T xml på plattformer som ikke bruker UTF-8 som standard
 • Tilpasninger for nytt API mot enhetsregistret (Brønnøysund)
 • Justeringer på årsoppsett i resultat- og balanserapporter
 • Mulighet for utsktift av fakturajournal og ordrebok
 • Rettet feil i excel eksport av resultatrapport ved bruk av «ustandard» kontoplaner
 • Bedre feilhåndtering ved manglende perioder

BAS21 laster du som vanlig ned på nedlastingssiden

BAS21 versjon 1.4.0

BAS21 versjon 1.4.0 er nå tilgjengelig.

Denne versjonen har stort sett en del feilrettelser og mindre justeringer. En liten nyhet er også kommet med: nå er det mulig å definere et alternativt navn på leverings- og fakturaadresser.

Nyheter
 • Åpnet for registrering av navn på leveringsadresse og fakturaadresse
Feilrettelser
 • Rettet feil ved cvs eksport av bl.a. bilagsjournal
 • Rettet feil ved SAF-T eksport ved bruk av IBAN bankkontonummer
 • Fikset standard forslag til fortegn i bilag ved enkelte bilagstyper
 • Fikset feil i SAF-T eksport ved bruk av for mange tegn i enkelte felter
 • Fikset feil i ordreregistrering ved fakturering på perioder som ikke er opprettet

BAS21 laster du ned fra nedlastingssiden