Status på BAS21 2.0

Som flere kanskje har fått med seg er det i løpet av det siste året eller to blitt jobbet en del på neste hovedversjon av BAS21, nemlig versjon 2.0. Utviklingen har foregått i rykk og napp når vi har hatt tid. Mye av funksjonaliteten har vært ferdig lenge, men ting har tatt tid fordi vi stadig har kommet opp med grunnleggende tekniske endringer vi ville ha med som har medført mye arbeid. Vi registrerer at det er en del spørsmål og usikkerhet forbundet med hva som vil skje fremover, så her kommer en liten oppdatering og statusrapport.

Lisensbelagt funksjonalitet innføres

Som mange kanskje har forstått er all utvikling og forvaltning av gratis BAS21 foreløpig drevet mer eller mindre som en ren hobbyvirksomhet på «fritiden». Dette er en modell som har fungert fint i mange år, siden et enkelt regnskapsprogram har vært en temmelig konstant vitenskap som har vært håndterlig uten for mye kontinuerlig innsats. Tiden for denne typen drift ser ut til å være forbi. Myndighetene kommer med stadig nye krav og endringer, og dere brukere forventer selvfølgelig stadig mer automatikk og hjelp i forbindelse med bokføring og ikke minst rapportering. Maskinell rapportering av skattemelding kommer som et krav for enkelte. Derfor tvinger det seg snart fram et behov for å kunne rapportere direkte fra BAS21. Dette krever en ny type forpliktelse og arbeidsinnsats fra oss som vi mener har en verdi. Derfor vil vi nå innføre en mulighet til å betale en årlig lisens for bruk av BAS21 med utvidet funksjonalitet.

Du kan fortsette å bruke BAS21 gratis akkurat som før, men det kommer en mulighet for å betale for flere funksjoner.

Hva blir forskjellen på gratis og betalt BAS21 lurer du kanskje på? Det enkle svaret er at gratis BAS21 blir mer eller mindre akkurat som nå. Det aller meste av funksjonalitet vil i utgangspunktet være lisensbelagt. Nødvendige endringer og forbedringer vil selvfølgelig også komme i gratis BAS21, men det vil være de absolutt mest nødvendige tingene.

Hva vil det koste?

Prismodellen er ennå ikke helt bestemt, men det vil bli en årlig pris for å åpne opp en pakke med ekstra funksjonalitet. Vi har tidligere kommunisert av vi ser for oss en grunnpris med en tresifret årlig pris. Det tenker vi ennå.

På toppen av dette vil det på sikt komme en egen pris for noen fremtidige moduler slik at brukerne kan plukke det de måtte ønske. Akkurat hva som vil inngå i grunnprisen og hva som blir ekstra vil vi se an litt. Det kommer litt an på faktiske kostnader og om ting er aktuelt for mange eller noen få. Men – vi starter enkelt. En pris for det vi har. Så kommer nok oppdeling i moduler etter hvert.

Hva blir nytt i BAS21 2.0?

Litt avhengig av hvordan man ser det kan man nesten si alt eller ingenting. For de som bare vil fortsette å bruke BAS21 gratis på samme måte som før blir forskjellen meget liten. Programmet vil fremstå svært likt som før. For de som kjøper lisens kommer en mengde nyheter. Noen nyheter blir med helt fra starten, og noe kommer etter hvert.

Vi får mange spørsmål om levering av skattemelding. BAS21 2.0 er klargjort for kommunikasjon med Altinn og skatteetaten. Foreløpig har vi sett på mva-melding og skattemelding for aksjeselskap. Skattemeldingen kan være en ganske omfattende affære avhengig av hver enkelt bedrifts interne forhold. Vi satser i første omgang på relativt normal og enkel rapportering av de tingene BAS21 har oversikt over. Skattemeldingen vil helt sikkert også være gjenstand for endringer hvert år.

Merk at du i år fremdeles kan levere skattemelding for regnskapsåret 2022 i Altinn akkurat som før. Neste kommer kravet om maskinell innsending for regnskapsåret 2023. Sånn sett har vi god tid til å få dette på plass, men vi håper og tror at mange vil kunne sende inn direkte fra BAS21 allerede i år.

Annen funksjonalitet vi har på plass:

 • Fakturering med KID og innlesing av filer fra bank for automatisk bokføring av innbetalinger
 • Vi får endelig støtte for automatisk håndtering av valuta på inngående faktura
 • Faktura layout – flere maler for faktura og mulighet for egen logo
 • Utsending av faktura på e-post
 • Mange små forbedringer
 • Kommunikasjon med Altinn

Funksjonalitet som er påbegynt eller planlagt:

 • Mer avansert vare- og lagerstyring
 • Integrasjon med nettbutikk
 • Bankavstemming
 • Tilbud
 • Prosjektregnskap
 • EHF-faktura
 • Lønnsmodul
 • Mulighet for å ha regnskapet i skyen med backup
 • Web-versjon
 • Kasse-modul
 • Logistikk-modul (integrasjon med bring/postnord/etc)
 • En mengde andre konsepter som kanskje blir satt ut i livet

Tekniske endringer

Fra «under panseret» kan vi melde om en del endringer som ikke nødvendigvis vil merkes for den gjennomsnittlige bruker. Det kommer det en god del tekniske endringer på selve databasen i BAS21. Først og fremst er dette endringer i kontosystemet og i måten en del av regnskapstallene ivaretas og rapportes.

Den nye ved kontosystemet er at vi innfører en form underkonto vi ikke har hatt før. Vi har tidligere hatt støtte for samlekonti der man for hver samlekonto definerer en nummerserie som inngår i samlekontoen. Denne nummerserien har vært begrenset til tall og kunne ikke være i konflikt med andre nummerserier. Det nye som kommer nå er at enhver konto i prinsippet kan ha så mange underkontoer man ønsker og at nummeret/navnet på underkontoen kan være hva som helst. Man unngår derfor enhver mulighet for konflikt mellom nummerserier og man kan bruker underkonto-nr som er f.eks reelle bankkonnr, bilnummer, telefonnumer, navn, etc.

En annen endring er måten BAS21 holder orden på åpne poster og fordringer på. Dagens BAS21 kan ha en tendens til å «miste tråden» på inn- og utbetalinger mot kunde/leverandør. Uten å gå i detaljer vil BAS21 2.0 enkelt sagt være en mer robust og pålitelig kilde til eksakt informasjon.

En annen teknisk endring er at programmet har gått i retning av «webifisering». Dette betyr heller ikke så mye for den gjennomsnittlige bruker, men har stor betydning for det tekniske i systemet. Kjernen i BAS21 er nå blitt komplett «webifisert». Det vil si at brukergrensesnittet i BAS21 nå snakker HTTP med kjernen i BAS21. I praksis startes en liten intern web-server som tilbyr et API når man starter programmet. Vinduene i BAS21 kommuniserer så med dette web-apiet. Dette åpner en del muligheter for oss. I teorien kan BAS21 nå ha regnskapsdataene i skyen. I tillegg er halve jobben gjort hvis vi skulle finne på å lage en ren web-versjon av BAS21.

BAS21 2.0 vil ha sin egen database, som ikke påvirker databasen tilhørende 1.7. Det vil bli mulighet for å importere/konvertere data fra eventuell eksisterende 1.7 til 2.0-basen.

Når kommer versjon 2.0?

Foreløpig plan er å ha de første betaversjonene klar for prøving i mars. Litt avhengig av hvordan det går, håper vi å være stabile i april.

Det er ikke gitt at all ny funksjonalitet blir med helt fra starten, men vi skal få med så mye som mulig av det som er ferdig. Så kommer nyhetene på rekke og rad utover våren.

Jeg vil nødig garantere for datoer og funksjonalitet, men dette er altså planen det jobbes etter nå. Vi bruker selv BAS21 og har ikke lyst til å kjøpe andre systemer for å oppfylle nye krav, så vi er selv avhengig av å få ting på plass 🙂 Det viktigste å merke seg er at det er ingen grunn til panikk for levering av skattemelding denne våren. Du kan fremdeles levere akkurat som før!

BAS21 versjon 1.7.x

BAS21 versjon 1.7.0 er ute. Dette er en release i 1.x-serien uten ny funksjonalitet. Det er først og fremst en oppdatering av den underliggende programvaren som BAS21 bygger på, samt noen mindre justeringer.

 • For den teknisk interesserte: BAS21 benytter nå Qt6, noe som forbedrer kompatibiliteten med nyere linux-utgaver. Dette medfører en noe større nedlasting ved installasjon (spesielt på mac).
 • På grunn av punktet over er nå Windows 10 blitt minstekravet for Windows. Har du Windows 7 eller 8 vil ikke denne versjonen av BAS21 starte.
 • Ytelsesforbedringer på hovedbok
 • Feilretting på den spesielle mva-satsen 11,11 %

BAS21 laster du ned på nedlastingssiden

Til informasjon foregår nå det meste av utvikling på den kommende 2.0-versjonen som vi håper kommer ut mot slutten av året. Det kommer mer informasjon om dette snart.

[05.10.2022] Oppdatering 1.7.1:

 • Rettet feil som gjorde at «Åpne poster kunder/leverandør» ikke kunne åpnes.

[03.01.2023] Oppdatering 1.7.2:

 • Rettet avrundingsfeil som kunne oppstå ved import av b21-filer

[16.03.2023] Oppdatering 1.7.4:

 • Utbedring av feilsituasjoner ved import av b21-filer
 • Feilretting kunde/leverandør-adresser

[13.06.2023] Kun mac: 1.7.5

 • Oppdatert mac-versjon som fikser en mulig feil ved import av regnskap

BAS21 versjon 1.6.1

Versjon 1.6.1 er ute.

 • Ny modul for MVA-melding 2022 som er tilpasset den nye MVA-meldingen som gjelder fra i år.
 • Retting av feil som kunne oppstå ved import/eksport
 • Forsøk på å fikse problem med størrelse på programvindu

BAS21 laster du ned på nedlastingssiden

BAS21 versjon 1.6

Versjon 1.6.0 har vært tilgjengelig noen dager. Dette er i all hovedsak en versjon med oppgradering av underliggende software og en del feilrettelser for sporadiske problemer noen har opplevd.

 • Forbedret støtte for linux-brukere som bruker KDE
 • Forsøk å åpne BAS21 i «primary display». Forhåpentligvis løser dette problemet der programmet åpnes på «usynlig» skjerm nr 2 i Windows
 • Bedre håndtering av feil dersom BAS21 ikke greier å åpne PDF i egnet leser
 • Bedre håndtering av feil dersom BAS21 ikke finner eller tillates å bruke tmp-katalog
 • Bruk fakturaadressens navn på faktura dersom angitt
 • Oppgraderte avhengigheter (Qt, etc)

BAS21 laster du ned på nedlastingssiden

BAS21 1.5 lansert

I høst har det hovedsakelig vært jobbet med neste generasjons BAS21 (2.0), men nå kommer altså versjon 1.5.0 som er en oppsamling med små feilrettelser, forbedringer og utvidelser basert på versjon 1.4.x.

Angående fortsettelsen videre for BAS21 kommer det snart en nyhetssak på denne siden som redegjør litt for planene.

Versjon 1.5 oppsummert:

Feilrettelser:

 • Ryddet opp i beskrivelse og initielle satser på en del MVA-koder
 • Databasen endret til to desimaler på de fleste postene. Dette bør fikse de fleste merkelige avrundingsprobelemene som tidvis har oppstått.
 • Forbedret øreavrunding i SAF-T xml eksport
 • Håndterer flere datorformater i b21 import (fikser feil ved eksport fra bl.a. mysql)
 • Større opprydding i konseptet «åpne poster».  Dette påvirker de fleste saldolister som nå skal vise en mer korrekt saldo på reskontro. En konsekvens av denne oppdateringen er at noen lukked poster kanskje blir åpnet igjen.
 • Forbedret aldersfordelt saldoliste (ref punktet over)
 • Forhindre kundenummer under 10000
Nyheter:
 
 • Mulighet for øreavrunding på sluttsum i ordre/faktura
 • Nye lister for åpne poster for kunder og leverandører
 • Utskrift av enkel pakkseddel
 • Periodisk konsistensjekk av database med automatisk oppretting av eventuelle avvik
 • Ved føring av bilag vil man nå kunne velge motpost dersom man krysser med et bilag med flere åpne poster
 • Man kan nå krysse mot flere bilag i et og samme bilag ved å føre gjentatte refreanser i ref-feltet (manuelt bilag)
Oppdateringer:
 
1.5.1 – Fikset problem ved import av b21-filer (datoformat)
1.5.2 – Fikset initielle mva-satser ved oppretting av ny base (sqlite)
1.5.3 – Fikset problem ved import av eldre b21-filer (autoupdate av db)
1.5.4 – Fikset problem med oppgradering av base (mysql)
1.5.5 – Fikset problem med åpning av enkelte bilag
          – Div import-fikser
          – Årsoppstilling resultatrapport
1.5.7 – Kontroll på duplikate fakturanummer mot leverandør
          – Diverse mindre utbedringer
1.5.9 – Små forbedringer ved oppdatering av åpne poster
1.5.10 – Fikset problem med feil restbeløp etter redigering av bilag
            – Diverse mindre forbedringer
1.5.11 – Fikset problem med eksport til b21 og SAF-T
1.5.12 – Flere feilrettinger på SAF-T eksport
1.5.13 – Endret sluttdato for 6% mva lav sats
 

Oppdatering 1.4.6

Versjon 1.4.6 er her med nye feilrettinger og noen små forbedringer.

Nyheter:

 • Enklere mulighet til å slette MVA-melding direkte fra MVA-meldingen

Feilfikser:

 • Fikset problem med Excel-eksport av resultatrapport årsoppstilling
 • Bedre feilhåndtering ved konto-problemer ifm SAF-T eksport
 • Fikset feil med fakturajournal ved over tusen fakturaer
 • Nye justeringer av MVA ved førstegangs installasjon samt midlertidig lav sats ut oktober

Du laster som vanlig ned siste versjon på nedlastingssiden

Oppdatering 1.4.5

Versjon 1.4.5 inneholder retting av småfeil meldt fra versjon 1.4.4.

Siden denne versjonen kom såpass raskt etter den forrige versjonen informerer vi like godt om det viktigste fra forrige versjon (1.4.4):

Nyheter:

 • Ny sats for lav mva (8%) i fra 1.april og ut oktober (som følge av regjeringens krisetiltak)
 • Ny kolonne som viser mva-beløp på bilagslinjene

Feilfikser:

 • Fikset problem med avslutning av år uten bilag
 • Fikset feil som kunne oppstå ved «tømming» av datofelt
 • Fikset mulige oppgraderingsproblemer for enkelte brukere

Du laster som vanlig ned siste versjon på nedlastingssiden

Oppdatering 1.4.3

Versjon 1.4.3 er i stor grad den samme som versjon 1.4.2. På grunn av enkelte problemer med installasjon og oppdatering på visse systemer har vi valgt å lage en oppdatering.

Det som er fikset er:

 • Endret plassering av enkelte dll-filer for windows som forårsaket oppstartsproblemer for enkelte.
 • Fikset et oppdaterings-script for postgresql database som skapte problemer for enkelte.
 • Oppdatert postgresql-driver for macOS-utgaven
 • En liten endring som retter på øre-avrunding på MVA-melding-bilaget
 • En liten fiks på sortering i bilagsjournalen

Du laster som vanlig ned siste versjon på nedlastingssiden

Oppdatering 1.4.2

 • En fiks for en liten feil i forbindelse med skuddår
 • Bedre feilhåntering i en del sammenhenger
 • Bedre tilpasset mørke stiler (dark mode)
 • Støtte for «dark mode» på Mac
 • Innført en mulighet for å benytte seg av systemets Qt-plugins (oppstart med –use-system-qt-plugins). Dette løser en del sære problemer med å få åpnet PDF-filer i KDE (linux)
 • BAS21 kjører nå på Python 3.8 samt oppdaterte software-biblioteker

BAS21 laster du som vanlig ned på nedlastingssiden

Av andre nyheter kan jeg nevne at det meste av utvikling nå fokuserer på «BAS21 Pluss». Dette blir en utvidet utgave av BAS21 med mye funksjonalitet som mange har etterlyst.

Oppdatering 1.4.1

Oppdatering 1.4.1 er nå tilgjengelig. Den kommer med en del feilfikser.

 • Mekanismer for å sikre riktig tegnsett på SAF-T xml på plattformer som ikke bruker UTF-8 som standard
 • Tilpasninger for nytt API mot enhetsregistret (Brønnøysund)
 • Justeringer på årsoppsett i resultat- og balanserapporter
 • Mulighet for utsktift av fakturajournal og ordrebok
 • Rettet feil i excel eksport av resultatrapport ved bruk av «ustandard» kontoplaner
 • Bedre feilhåndtering ved manglende perioder

BAS21 laster du som vanlig ned på nedlastingssiden