BAS21 versjon 1.6

Versjon 1.6.0 har vært tilgjengelig noen dager. Dette er i all hovedsak en versjon med oppgradering av underliggende software og en del feilrettelser for sporadiske problemer noen har opplevd.

  • Forbedret støtte for linux-brukere som bruker KDE
  • Forsøk å åpne BAS21 i «primary display». Forhåpentligvis løser dette problemet der programmet åpnes på «usynlig» skjerm nr 2 i Windows
  • Bedre håndtering av feil dersom BAS21 ikke greier å åpne PDF i egnet leser
  • Bedre håndtering av feil dersom BAS21 ikke finner eller tillates å bruke tmp-katalog
  • Bruk fakturaadressens navn på faktura dersom angitt
  • Oppgraderte avhengigheter (Qt, etc)

BAS21 laster du ned på nedlastingssiden