BAS21 versjon 1.7.x

BAS21 versjon 1.7.0 er ute. Dette er en release i 1.x-serien uten ny funksjonalitet. Det er først og fremst en oppdatering av den underliggende programvaren som BAS21 bygger på, samt noen mindre justeringer.

  • For den teknisk interesserte: BAS21 benytter nå Qt6, noe som forbedrer kompatibiliteten med nyere linux-utgaver. Dette medfører en noe større nedlasting ved installasjon (spesielt på mac).
  • På grunn av punktet over er nå Windows 10 blitt minstekravet for Windows. Har du Windows 7 eller 8 vil ikke denne versjonen av BAS21 starte.
  • Ytelsesforbedringer på hovedbok
  • Feilretting på den spesielle mva-satsen 11,11 %

BAS21 laster du ned på nedlastingssiden

Til informasjon foregår nå det meste av utvikling på den kommende 2.0-versjonen som vi håper kommer ut mot slutten av året. Det kommer mer informasjon om dette snart.

[05.10.2022] Oppdatering 1.7.1:

  • Rettet feil som gjorde at «Åpne poster kunder/leverandør» ikke kunne åpnes.

[03.01.2023] Oppdatering 1.7.2:

  • Rettet avrundingsfeil som kunne oppstå ved import av b21-filer

[16.03.2023] Oppdatering 1.7.4:

  • Utbedring av feilsituasjoner ved import av b21-filer
  • Feilretting kunde/leverandør-adresser