BAS21 1.5 lansert

I høst har det hovedsakelig vært jobbet med neste generasjons BAS21 (2.0), men nå kommer altså versjon 1.5.0 som er en oppsamling med små feilrettelser, forbedringer og utvidelser basert på versjon 1.4.x.

Angående fortsettelsen videre for BAS21 kommer det snart en nyhetssak på denne siden som redegjør litt for planene.

Versjon 1.5 oppsummert:

Feilrettelser:

 • Ryddet opp i beskrivelse og initielle satser på en del MVA-koder
 • Databasen endret til to desimaler på de fleste postene. Dette bør fikse de fleste merkelige avrundingsprobelemene som tidvis har oppstått.
 • Forbedret øreavrunding i SAF-T xml eksport
 • Håndterer flere datorformater i b21 import (fikser feil ved eksport fra bl.a. mysql)
 • Større opprydding i konseptet «åpne poster».  Dette påvirker de fleste saldolister som nå skal vise en mer korrekt saldo på reskontro. En konsekvens av denne oppdateringen er at noen lukked poster kanskje blir åpnet igjen.
 • Forbedret aldersfordelt saldoliste (ref punktet over)
 • Forhindre kundenummer under 10000
Nyheter:
 
 • Mulighet for øreavrunding på sluttsum i ordre/faktura
 • Nye lister for åpne poster for kunder og leverandører
 • Utskrift av enkel pakkseddel
 • Periodisk konsistensjekk av database med automatisk oppretting av eventuelle avvik
 • Ved føring av bilag vil man nå kunne velge motpost dersom man krysser med et bilag med flere åpne poster
 • Man kan nå krysse mot flere bilag i et og samme bilag ved å føre gjentatte refreanser i ref-feltet (manuelt bilag)
Oppdateringer:
 
1.5.1 – Fikset problem ved import av b21-filer (datoformat)
1.5.2 – Fikset initielle mva-satser ved oppretting av ny base (sqlite)
1.5.3 – Fikset problem ved import av eldre b21-filer (autoupdate av db)
1.5.4 – Fikset problem med oppgradering av base (mysql)
1.5.5 – Fikset problem med åpning av enkelte bilag
          – Div import-fikser
          – Årsoppstilling resultatrapport
1.5.7 – Kontroll på duplikate fakturanummer mot leverandør
          – Diverse mindre utbedringer
1.5.9 – Små forbedringer ved oppdatering av åpne poster
1.5.10 – Fikset problem med feil restbeløp etter redigering av bilag
            – Diverse mindre forbedringer
1.5.11 – Fikset problem med eksport til b21 og SAF-T
1.5.12 – Flere feilrettinger på SAF-T eksport
1.5.13 – Endret sluttdato for 6% mva lav sats