Oppdatering 1.4.3

Versjon 1.4.3 er i stor grad den samme som versjon 1.4.2. På grunn av enkelte problemer med installasjon og oppdatering på visse systemer har vi valgt å lage en oppdatering.

Det som er fikset er:

 • Endret plassering av enkelte dll-filer for windows som forårsaket oppstartsproblemer for enkelte.
 • Fikset et oppdaterings-script for postgresql database som skapte problemer for enkelte.
 • Oppdatert postgresql-driver for macOS-utgaven
 • En liten endring som retter på øre-avrunding på MVA-melding-bilaget
 • En liten fiks på sortering i bilagsjournalen

Du laster som vanlig ned siste versjon på nedlastingssiden

Oppdatering 1.4.2

 • En fiks for en liten feil i forbindelse med skuddår
 • Bedre feilhåntering i en del sammenhenger
 • Bedre tilpasset mørke stiler (dark mode)
 • Støtte for «dark mode» på Mac
 • Innført en mulighet for å benytte seg av systemets Qt-plugins (oppstart med –use-system-qt-plugins). Dette løser en del sære problemer med å få åpnet PDF-filer i KDE (linux)
 • BAS21 kjører nå på Python 3.8 samt oppdaterte software-biblioteker

BAS21 laster du som vanlig ned på nedlastingssiden

Av andre nyheter kan jeg nevne at det meste av utvikling nå fokuserer på «BAS21 Pluss». Dette blir en utvidet utgave av BAS21 med mye funksjonalitet som mange har etterlyst.

Oppdatering 1.4.1

Oppdatering 1.4.1 er nå tilgjengelig. Den kommer med en del feilfikser.

 • Mekanismer for å sikre riktig tegnsett på SAF-T xml på plattformer som ikke bruker UTF-8 som standard
 • Tilpasninger for nytt API mot enhetsregistret (Brønnøysund)
 • Justeringer på årsoppsett i resultat- og balanserapporter
 • Mulighet for utsktift av fakturajournal og ordrebok
 • Rettet feil i excel eksport av resultatrapport ved bruk av «ustandard» kontoplaner
 • Bedre feilhåndtering ved manglende perioder

BAS21 laster du som vanlig ned på nedlastingssiden

BAS21 versjon 1.4.0

BAS21 versjon 1.4.0 er nå tilgjengelig.

Denne versjonen har stort sett en del feilrettelser og mindre justeringer. En liten nyhet er også kommet med: nå er det mulig å definere et alternativt navn på leverings- og fakturaadresser.

Nyheter
 • Åpnet for registrering av navn på leveringsadresse og fakturaadresse
Feilrettelser
 • Rettet feil ved cvs eksport av bl.a. bilagsjournal
 • Rettet feil ved SAF-T eksport ved bruk av IBAN bankkontonummer
 • Fikset standard forslag til fortegn i bilag ved enkelte bilagstyper
 • Fikset feil i SAF-T eksport ved bruk av for mange tegn i enkelte felter
 • Fikset feil i ordreregistrering ved fakturering på perioder som ikke er opprettet

BAS21 laster du ned fra nedlastingssiden

Oppdatering 1.3.6

Oppdatering 1.3.6 er nå klar. Denne versjonen retter en del problemer som er meldt i de tidligere 1.3-versjonene.

For de som oppgraderer fra 1.2.x: Les om nyhetene i 1.3 her

Versjon 1.3.6 i korte trekk:

 • Rettet problem der samlekonto i noen tilfeller ikke ble med i resultatrapport
 • Oppstarten på mac er endret litt slik at hovedvinduet får den størrelsen den sist ble avsluttet med
 • Rettet feil som kunne oppstå ved sletting av hele regnskap
 • Noen rettinger og justeringer på SAF-T eksport
 • Rettet problem med å generere ordrebekreftelse ved enkelte typer ordelinjer
 • Installasjonsfilen for macOS er nå «notarized» for å bli bli kvitt en del advarsler på Catalina (10.15)

BAS21 laster du som vanlig ned på nedlastingssiden

BAS21 versjon 1.3

Oppdatering 10.11.2019:
Versjon 1.3.4 er ute med små feilfikser meldt i 1.3

Oppdatering 07.11.2019:
Versjon 1.3.2 er lansert. Dette er en feilfiks-release av 1.3.0 som retter en del problemer som er meldt. Se ellers nedenfor for informasjon om 1.3

BAS21 versjon 1.3 er nå tilgjengelig. I denne versjonen har vi med et par nyheter, hvorav den viktigste er mulighet for eksport til SAF-T-formatet som blir påkrevd fra neste år.

Utover dette har vi fått med en mengde feilrettinger, ytelsesforbedringer og små justeringer som det er jobbet med siden i sommer.

Versjon 1.3 oppsummert:

Nyheter
  • Eksport av regnskap til SAF-T Financial format. Dette er et eksportformat som blir påkrevd av skattetaten fra 2020. Du kan lese mer om formatet og kravene hos skatteetaten.
  • Egen kontoplan for ENK/DA/ANS. Dette er stort sett den samme kontoplanen men med noen mindre tilpasninger. Denne kontoplanen gjelder ved etablering av nytt regnskap.
  • Kontaktperson. Som en følge av SAF-T-eksporten er det nå kommet en mulighet for å legge inn informasjon om kontaktperson for regnskapet.
  • Ny brukerveiledning er på plass. Direktelink til denne finnes i hjelpemenyen.
Endringer
  • Standard salgskonto for ikke-mva-reg uten mva-kode endret fra 3100 til 3200
  • En mindre endring på faktura-layout i forbindelse med spesifikasjon av MVA og totalsummer.
  • Flere MVA-koder åpnet for bruk også for ikke-mva-registrerte
  • Eksport-mulighetene er flyttet til en undermeny på regnskapsmenyen
  • Bedre layout på høyoppløselige skjermer (MacOS)
  • Det er blitt påkrevd med beskrivelse på bilag, evt tekst på alle linjer
  • Adresse-feltet for land har fått oppslag på land, og landkode settes. Dette er en effekt av kravene i SAF-T. Dersom du har registrert adresser med land bør disse gås over for å få satt riktig landkode på adressene.
Feilrettinger
  • Fikset problem der vedlegg forsvant ved registrering av bilag
  • Fikset problem ved andre gangs lagring av bilag med vedlegg
  • Fikset problem i kontorapport dersom konto ikke er brukt i aktuell periode
  • Vareliste oppdateres automatisk dersom vare slettes/endres
  • Fikset import av b21-filer i tilfeller der forventede data mangler
  • Store ytelsesforbedring på noen av listevisningene og behandling av store ordre/faktura.
  • Forbedringer på redigering av restbeløp på faktura
  • Bedre feilhåndtering ved lagring av mangelfull ordre/faktura
  • Rettet feil der faktura ble til kreditnota i tilfeller der brutto sum var positiv og netto sum negativ
  • MVA-kode 13 rettet opp for visse brukere av postgresql.

BAS21 laster du som vanlig ned på nedlastingssiden.

Oppdatering 1.2.8

Da er endelig neste oppdatering klar. Av nyheter er det hovedsaklig lagt vekt på muligheter for eksport til excel og cvs fra forskjellige deler av systemet. Som vanlig er det også gjort en del feilfikser og mindre oppdateringer.

Nyheter

 • xlsx/cvs eksport av hovedbok og bilagsjournal
 • cvs eksport av vareliste
 • xlsx eksport av resulatrapport og balanserapport
 • Ny knapp for åpning av database-mappe ved bruk av standard lokal database (se omtale lenger ned)
 • Oppdatert kontoplan i 655x-serien
 • IB og UB er med i kontorapport

Feilfikser

 • Sortering av bilagsjournal blir med i pdf
 • Sortering i konto-oppslag sortert etter kontonr
 • Fikset bug som oppsto ved reversering av bilag
 • Fikset feil som kunne oppstå ved avslutning av flere perioder etter hverandre
 • Fikset problem ved linjeskift i komentarer på faktura
 • Fikset problem med tilkobling mot postgresql database på mac
 • Fikset enkelte layout-problemer på mac
 • Enkelte mindre feilfikser

Et veldig ofte tilbakevendende spørsmål i det siste har vært vedrørende backup, og hvor databasen befinner seg på systemet. Dette varierer på de enkelte operativsystemer. For å gjøre det lettere å finne databasen har vi lagt inn en egen knapp for å åpne mappa der denne ligger. Knappen er lagt i database-fanen i login-vinduet:

Oppdateringen kan som vanlig lastes ned her

Oppdatering 1.2.7

Versjon 1.2.7 er en mindre oppdatering med feilfikser.

Dette er i hovedsak forbedringene:

 • Fikset resultatrapport for kontoplaner med salgskonti utenfor vanlig nummerserie
 • Mulighet for å endre nummerserie for faktura og ordre etter at nummerseriene er tatt i bruk

Oppdateringen kan som vanlig lastes ned her

Oppdatering 1.2.5

Versjon 1.2.5 er en mindre oppdatering med feilfikser.

Dette er forbedringene:

 • Fikset feil ved eksport av pdf og regnskap i selskap med «/» eller «\» i firmanavnet
 • Forbedret tabulator-navigering i ordre og bilag
 • Fikset noen problemer med adresse-håndtering i firmaprofil og ordre
 • Fikset problemer med kategorisering av enkelte kontoer i resultatrapport
 • Teoretisk forfallsdato vises nå på forhåndsvisning
 • Leveringsadresse kan slås av på ordre/faktura
 • Bedre automatiske tekster på reverserte bilagslinjer

Oppdateringen kan som vanlig lastes ned her

Oppdatering 1.2.3

Versjon 1.2.3 er liten oppdatering med feilfikser på et par små men irriterende feil.

Hvis du oppdaterer direkte fra versjon 1.2.0 vil du kanskje lese om nyhetene i  versjon 1.2.1 og versjon 1.2.2

Versjon 1.2.3 fikser følgende feil:

 • Problem med å vise PDF faktura hvis man ikke har registrert leveringsadresse
 • Problemer med å starte BAS21 dersom man har feil databaseinnstillinger

Oppdateringen kan som vanlig lastes ned her