BAS21 versjon 1.3

Oppdatering 10.11.2019:
Versjon 1.3.4 er ute med små feilfikser meldt i 1.3

Oppdatering 07.11.2019:
Versjon 1.3.2 er lansert. Dette er en feilfiks-release av 1.3.0 som retter en del problemer som er meldt. Se ellers nedenfor for informasjon om 1.3

BAS21 versjon 1.3 er nå tilgjengelig. I denne versjonen har vi med et par nyheter, hvorav den viktigste er mulighet for eksport til SAF-T-formatet som blir påkrevd fra neste år.

Utover dette har vi fått med en mengde feilrettinger, ytelsesforbedringer og små justeringer som det er jobbet med siden i sommer.

Versjon 1.3 oppsummert:

Nyheter
  • Eksport av regnskap til SAF-T Financial format. Dette er et eksportformat som blir påkrevd av skattetaten fra 2020. Du kan lese mer om formatet og kravene hos skatteetaten.
  • Egen kontoplan for ENK/DA/ANS. Dette er stort sett den samme kontoplanen men med noen mindre tilpasninger. Denne kontoplanen gjelder ved etablering av nytt regnskap.
  • Kontaktperson. Som en følge av SAF-T-eksporten er det nå kommet en mulighet for å legge inn informasjon om kontaktperson for regnskapet.
  • Ny brukerveiledning er på plass. Direktelink til denne finnes i hjelpemenyen.
Endringer
  • Standard salgskonto for ikke-mva-reg uten mva-kode endret fra 3100 til 3200
  • En mindre endring på faktura-layout i forbindelse med spesifikasjon av MVA og totalsummer.
  • Flere MVA-koder åpnet for bruk også for ikke-mva-registrerte
  • Eksport-mulighetene er flyttet til en undermeny på regnskapsmenyen
  • Bedre layout på høyoppløselige skjermer (MacOS)
  • Det er blitt påkrevd med beskrivelse på bilag, evt tekst på alle linjer
  • Adresse-feltet for land har fått oppslag på land, og landkode settes. Dette er en effekt av kravene i SAF-T. Dersom du har registrert adresser med land bør disse gås over for å få satt riktig landkode på adressene.
Feilrettinger
  • Fikset problem der vedlegg forsvant ved registrering av bilag
  • Fikset problem ved andre gangs lagring av bilag med vedlegg
  • Fikset problem i kontorapport dersom konto ikke er brukt i aktuell periode
  • Vareliste oppdateres automatisk dersom vare slettes/endres
  • Fikset import av b21-filer i tilfeller der forventede data mangler
  • Store ytelsesforbedring på noen av listevisningene og behandling av store ordre/faktura.
  • Forbedringer på redigering av restbeløp på faktura
  • Bedre feilhåndtering ved lagring av mangelfull ordre/faktura
  • Rettet feil der faktura ble til kreditnota i tilfeller der brutto sum var positiv og netto sum negativ
  • MVA-kode 13 rettet opp for visse brukere av postgresql.

BAS21 laster du som vanlig ned på nedlastingssiden.