Versjon 1.0.4

En ny liten oppdatering av BAS21 er nå lagt ut. Ingen store nyheter i denne versjonen, men den innheolder noen feilrettelser og forbedringer som er meldt den siste tiden. I korte trekk:

  • Leveringsadresse blir med på faktura dersom den er forskjellig fra fakturaadresse
  • Rettet feil visning av sum mva i ordrebildet ved bruk av mva-koder med 0% sats
  • Rettet feil sortering av kontogrupper i resultatrapport
  • Forbedret øreavrunding av rabatterte ordrelinjer
  • Forbedret deb- og rpm-pakke for Linux

Av andre nyheter kan nevnes at en ny brukermanual nå er under arbeid og kan ventes i første utgave mot sommeren.