Oppdatering 1.2.1

Da er vi endelig klar med versjon 1.2.1. Vi har brukt en del tid på å fikse større og mindre feil, og fått på plass noen små nyheter. Basert på mengden henvendelser av forskjellig art tyder ting på at utbredelsen og bruken av BAS21 har fått et kraftig løft nå på nyåret. Med dette kommer også en rekke spørsmål og tilbakemeldinger om problemer og småfeil. Denne oppdateringen adresserer mye av det som er meldt i det siste.

Vi ser også at behovet for en form for manual er skrikende. Denne er vi heldigvis snart på plass med, og den kommer både på web og som pdf.

I versjon 1.2.1 har vi med følgende nyheter:

 • Legg til ny kunde direkte fra ordre
 • Legg til ny leverandør direkte fra inng. fakt.
 • Periode-valg fjernet fra bilag
 • Egen avkryssningsboks for AA-periode knyttet til bilagstype ÅO
 • Filtrering på konto i hovedbok
 • Bruk alltid leveringsadresse i faktura
 • Mulighet for å slå av sammenlikning med forrige år i balanse- og resultatrapport

I tillegg har i grove trekk rettet følgende feil og problemer:

 • Fikset feil i utskrift dersom tekster inneholder spesielle tegn
 • Fikset feil i MVA-melding ved visning av tidligere innsendte meldinger
 • Mer robust håndtering av problemer med standard valg av bilagstype
 • Mer validering på regnskapsoppsett slik at man ikke kan slette vitale innstillinger
 • Mer robust håndtering av redigering av bilag der bilaget endrer periode og/eller år
 • Mer validering av database-parametre
 • Mer robust håndtering av samlekonti
 • Bedre håndtering av restbeløp på IF/UF
 • Fikset feil ved utskrift av MVA-spesifikasjon
 • Bedre håndtering av manglende standard bilagstype
 • Bedre kategorisummer i balanserapport
 • Tetting av diverse muligheter for å få periodesummer i utakt med faktiske posteringer
 • Bedre avrunding av summer i MVA-melding

Avhengig av størrelsen på regnskapet kan første oppstart etter oppdatering ta litt tid (fra noen sekunder til et par minutter). Dette er normalt.

Oppdateringen kan som vanlig lastes ned her