Hjelp og support

BAS21 Hjelp og support

BAS21 er et gratis program med begrenset support, og vi har ikke et apparat for å håndtere personlige supporthenvendelser hvis det blir mange av dem. Nye BAS21 er rykende fersk og foreløpig mangler det mye dokumentasjon og et hjelpesystem som sådan.

Vi jobber med en «manual» som forklarer grunnprinsippene i nye BAS21. I tillegg kommer det etter hvert nye nettbaserte kurs basert på nye BAS21. Dette vil sakte men sikkert komme på plass i tiden fremover.

Den beste hjelpen kan fås i det nye forumet. Der svarer vi etter beste evne. Vi oppfordrer på det sterkeste alle til å bruke forumet aktivt for å søke hjelp og hjelpe andre med BAS21 og regnskapsføring generelt.

Ellers kan henvendelser rettes på epost til support@bas21.no

Feilmeldinger

Rene feilmeldinger kan registrers på var bugtracker hos bitbucket. Vi oppfordrer til å ikke legge inn saker anonymt, siden vi da mister muligheten til å stille oppfølgingsspørsmål.

Nye saker kan registreres her: https://bitbucket.org/bastech/bas21/issues/new

Du kan også ta en titt på allerede åpne saker her: https://bitbucket.org/bastech/bas21/issues?status=new&status=open